Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov?

Avtorji

  • Jakopin Primož

Ključne besede:

jezikoslovje, osebna imena, slovenska imena, Slovenija, telefonski imenik, Slovar slovenskega knjižnega jezika

Povzetek

Gre za primerjavo dveh vzorcev -3.661 rojstnih imen iz slovenskega telefonskega imenika 1995 (mesto Ljubljana) in 51.448 samostalnikov iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (izdaja 1994: 21.823 m. sp., 21.427 ž. sp. in 8.198 srednjega spola). Povprečna dolžina pri imenih znaša 5.88 črke, pri občnih samostalnikih pa 8.49 črke in izkaže se, da so rojstna imena statistično zelo značilno krajša kot občni samostalniki. - Navedena je še primerjava dolžin samostalnikov po spolu (m povprečno 7.63, ž 8.95, s 9.59 črke) in tudi tu so pri vseh parih (m-ž, m-s in ž-s) razlike statistično značilne.

Objavljeno

1996-02-15

Kako citirati

Primož, J. (1996) „Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov?“, Slavistična revija, 44(2), str. 193–200. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-3938605 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

Uvodniki ali brez