Idiomatska beseda ali frazeološka enota

  • Erika Kržišnik
Ključne besede: slovenščina, frazeologija, frazem, minimalni frazem, beseda, Slovene langugae, phraseology, phraseme, idiom, minimal phraseme

Povzetek

Določanje meje, ki jo v prispevku jezikoslovno utemeljujemo, je v določeni meri povezano tudi s teoretičnim pristopom - v razpravi govorimo o pristopih idiom- in fraz- - le-ta pa s tipom jezika, katerega gradivo je predmet raziskovanja. T. i. spodnja meja frazeološke enote bo določana na gradivu slovenskega jezika kot enega od slovanskih jezikov, v katerih so meje oz. končaji besed pretežno zaznamovani z oblikovno, oblikoslovno in besedotvorno, spremenljivostjo.
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Kržišnik, E. (2010) „Idiomatska beseda ali frazeološka enota“, Slavistična revija, 58(1), str. 83-94. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-41936226 (Pridobljeno: 1oktober2020).
Rubrike
RAZPRAVE