Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku

  • Jasmina Grković-Mejdžor
Ključne besede: stara cerkvena slovanščina, Codex Marianus, Marijanski evangelij, semantika, metaforizacija, glagol, čutno zaznavanje, rokopisi, Old Church Slavonic language, manuscripts, historical semantics, verb, perception verbs

Povzetek

U radu se ispituje semantika staroslavenskih glagola čulne percepcije oštutiti, čuti, viděti, ględati zʹrěti, slyšati i slušati. Istraživanje, rađeno na korpusu Marijinog jevanđelja, obuhvata analizu sintaksičko-semantičkih odlika datih glagola i uslova pod kojima dolazi do njihove metaforizacije u domen "mentalne percepcije". U zaključku autor ukazuje na semantička obeležja na kojima se zasniva mapiranje iz domena čulne percepcije u kognitivni domen, te na koji način staroslovenske jezičke strukture odražavaju kognitivnu dinamiku percepcije i kognicije.
Objavljeno
2011-01-15
Kako citirati
Grković-Mejdžor, J. (2011) „Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku“, Slavistična revija, 59(1), str. 11-20. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-45626978 (Pridobljeno: 29maj2020).
Rubrike
RAZPRAVE