Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika

Avtorji

  • Vanda Babič

Ključne besede:

stara cerkvena slovanščina, Supraseljski zbornik, Retkov zbornik, Rokopisna zbirka NUK, cirilski spomeniki, rokopisi, menologij, hagiografije, pravoslavje, cerkvena berila, Žitje sv. Gregorija, 10.-11. st., Old Church Slavic language, Codex Suprasliensis, Retko's Codex, cyrillic manuscripts, menology, ortodox hagiography, Hagiography of St. Gregory

Povzetek

Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža je osmo besedilo Supraseljskega zbornika,najobsežnejšega starocerkvenoslovanskega cirilskega spomenika iz 10.-11. stoletja. V nekdanji Kopitarjevi zapuščini, ki je danes del Rokopisne zbirke NUK v Ljubljani, je pod sign. Cod. Kop. 2 shranjenih prvih 118 listov menologija - cerkvenih beril za mesec marec. Prvi del zbornika oblikuje skupno devetnajst besedil, od tega je sedemnajst žitij pravoslavnih svetnikov ter po ena pohvala in molitev. Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža se po vsebini od večine žitij razlikuje, saj ne opisuje mučeniške smrti svetnika, ampak njegovo posvečeno življenje oz. njegovo legendarno pozitivno lastnost - dobroto in radodarnost.

Prenosi

Objavljeno

2012-01-15

Kako citirati

Babič, V. (2012) „Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika“, Slavistična revija, 60(1), str. 41–58. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48886370 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE