Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, ergativnost, ergativni sklon, ergativna stavčna zgradba, sestavljeni udeleženec, udeleženska vloga, diatezne zmožnosti, Slovenian language, ergativity, ergative case, ergative sytactic structure, complex participant, participant role, diathetic capabilities

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti pojav ergativnosti v slovenščini in tudi z vidika drugotne oz. netipične ergativne jezikovnosistemske ureditve in ergativne stavčne zgradbe povedi opozoriti na pomembnost udeleženskih vlog oz.t. i. globinskih sklonov in na diatezne zmožnosti slovenščine sploh.
Objavljeno
2012-01-15
Kako citirati
Žele, A. (2012) „Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja“, Slavistična revija, 60(1), str. 59-77. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48887394 (Pridobljeno: 25oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE