Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu

Avtorji

  • Darinka Verdonik
  • Zdravko Kačič

Ključne besede:

slovenščina, socilingvistika, govor, govorni korpus, GOS, govorjeni diskurz, pragmatični izraz, socio-kognitivni model, Slovenian language, sociolinguistics, speech, speech corpus, pragmatic expressions, socio-cognitive model

Povzetek

Označevalci odprte propozicije so izrazi, kot so in tako naprej, pa to, pa tako, ali pa nekaj takega. Prispevek prinaša pregled oblik in pogostosti teh izrazov v različnih tipih govora v slovenščini ter s kvalitativno analizo osvetli diskurzne vloge najpogostejšega formalnega označevalca odprte propozicije, in tako naprej. Ugotavlja, da so ti izrazi v splošnem najpogosteje rabljeni v zasebnem diskurzu. Govorec jih uporabi, da označi predhodni propozicijski element kot nepopoln, nakazan s primerom ali približno izražen, hkrati pa lahko z njimi zaključi izjavo ali temo. Obenem imajo ti izrazi tudi pomembno interakcijsko vlogo.

Prenosi

Objavljeno

2012-01-15

Kako citirati

Verdonik, D. in Kačič, Z. (2012) „Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu“, Slavistična revija, 60(1), str. 79–94. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48889442 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE