Značaj integrativne i instrumentalne orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog

Avtorji

  • Žarko Bošnjaković
  • Ivan Knjižar

Ključne besede:

makedonščina, slovenščina, slovenščina kot drugi/tuji jezik, sociolingvistika, jezikovna politika, ankete, Srbija, Beograd, Novi Sad

Objavljeno

2012-01-15

Kako citirati

Bošnjaković, Žarko in Knjižar, I. (2012) „Značaj integrativne i instrumentalne orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog“, Slavistična revija, 60(1), str. 95–104. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48891490 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO