Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu

  • Gaja Červ
  • Monika Kalin Golob
Ključne besede: slovenščina, stilistika, stilistika poročevalstva, novinarski diskurz, členek, Slovenian language, stylistics, stylistics of reporting, journalistic discourse, particle

Povzetek

Prispevek raziskuje sporočanjsko vlogo zveze naj bi + del. -l v sodobnem poročevalstvu. Po letu 1991 se z demokratizacijo medijev in vdorom tržne logike pojavljajo spremembe jezikovne prakse, razvidne tudi pri obravnavani zvezi, saj je ob predvidenih in v stilistiki slovenskega poročevalstva opisanih rabah dobila nove vloge in rabe.
Objavljeno
2012-02-15
Kako citirati
Červ, G. in Kalin Golob, M. (2012) „Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu“, Slavistična revija, 60(2), str. 131-150. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-49569634 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE