Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics

Avtorji

  • Miran Hladnik

Ključne besede:

slovenska književnost, tekstologija, kritična izdaja, geneza literarnega dela, literarna geografija, literarna kartogrfija, Slovene literature, textology, critical editon, genesis of literary work, literary geography, literary cartography

Povzetek

Tematizacija prostora se je v slovenski literarni vedi dogajala v okviru naratologije, žanrskih raziskav kmečke in pokrajinske povesti ter zgodovinskega romana, tematoloških in interkulturnih literarnozgodovinskih študij. Obilico podatkov o literarnem prostoru je najti v opombah k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, zlasti v kritični izdaji opusa Ivana Tavčarja v uredništvu Marje Boršnik. Opombe so tešile radovednost glede realnih predlog za literarna dogajališča in za prostore avtorjevega bivanja, v neskladjih med literarnim in zgodovinsko izpričanim geografskim prostorom pa so odkrivale delovanje avtorjeve kreativne domišljije.

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Hladnik, M. (2012) „Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics“, Slavistična revija, 60(3), str. 283–296. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50401890-en (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE