Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics

  • Miran Hladnik
Ključne besede: slovenska književnost, tekstologija, kritična izdaja, geneza literarnega dela, literarna geografija, literarna kartogrfija, Slovene literature, textology, critical editon, genesis of literary work, literary geography, literary cartography

Povzetek

Tematizacija prostora se je v slovenski literarni vedi dogajala v okviru naratologije, žanrskih raziskav kmečke in pokrajinske povesti ter zgodovinskega romana, tematoloških in interkulturnih literarnozgodovinskih študij. Obilico podatkov o literarnem prostoru je najti v opombah k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, zlasti v kritični izdaji opusa Ivana Tavčarja v uredništvu Marje Boršnik. Opombe so tešile radovednost glede realnih predlog za literarna dogajališča in za prostore avtorjevega bivanja, v neskladjih med literarnim in zgodovinsko izpričanim geografskim prostorom pa so odkrivale delovanje avtorjeve kreativne domišljije.
Objavljeno
2012-03-15
Kako citirati
HladnikM. (2012) „Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics“, Slavistična revija, 60(3), str. 283-296. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50401890-en (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE