Na stičišču literature in geografije: Literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru Slovenske Istre

Avtorji

  • Mimi Urbanc
  • Marko Juvan

Ključne besede:

slovenska književnost, literarna geografija, slovenska Istra, Slovene literature, literary geography, Slovene Istria

Povzetek

Literarna dela kot diskurzivna artikulacija bivanjskega izkustva življenjskega prostora postajajo legitimen predmet geografskega preučevanja. Postmoderna geografija si je za svoje potrebe prilagodila tudi nekatere koncepcije literarne vede, kot so intertekstualnost, pokrajina kot besedilo ali geografsko zamišljanje. Kvalitativna analiza izbranih primerov literarnih besedil, ki tematizirajo prostor slovenske Istre, pokaže, kako se v njih oblikujejo topofilija, identitetna razlika jaz/drugi ter občutja kraja in brez krajevnosti. Gre za sodobne pojme humanistične geografije, ki pretežno objektivistično, naravoslovno-družboslovno tradicijo stroke nadgrajujejo z upoštevanjem posameznikovega in skupnostnega dojemanja, zamišljanja in oblikovanja prostora. Literarna dela geografiji omogočajo preučevanje našega odnosa do življenjskega okolja in pomenov, ki jih prostoru pripisujemo ali pa se z njimi identificiramo. Naša razmerja do prostora so tudi temeljni pogoj za oblikovanje identitet in družbene odgovornosti.

Prenosi

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Urbanc, M. in Juvan, M. (2012) „ Na stičišču literature in geografije: Literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru Slovenske Istre“, Slavistična revija, 60(3), str. 297–316. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50403170 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE