Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov

Avtorji

  • Urška Perenič

Ključne besede:

čitalništvo, šolstvo, sodna organiziranost, upravna organiziranost, demografija, Slovenci, 19. st., reading centers, demography, schools, judicial organization, administrative organization, Slovenians, 19th century

Povzetek

Avtorica v razpravi predstavi različne dejavnike, ki so mogli poleg narodnopolitičnih spodbud močneje vplivati na oblikovanje mreže čitalnic v 60.letih 19. stoletja, ter premišljuje, kakšne so povezave med njimi in organizacijo prostorske distribucije čitalnic na slovenskem etničnem ozemlju. Ozavestiti skuša pomen součinkovanja demografskih značilnosti posameznih naselij in širših območij, kjer se je razvijalo čitalništvo, pri čemer se naslanja na prvi popolnejši popis prebivalstva iz Avstro-Ogrske, ki je bil izveden leta 1869. Med dejavniki posebno pozornost nameni politični in sodni organiziranosti območij s čitalnicami, njihovi občinsko- upravni razdelitvi inrazprostranjenosti šolske infrastrukture, sestavljene iz srednjih in višjih šol. Na tej podlagi prihaja do nekaj možnih vzorcev, ki kažejo, kako so obravnavani dejavniki povezani med seboj z ozirom na vzpostavljanje in razporeditev čitalnic na različnih koncih slovenskega etničnega ozemlja.

Prenosi

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Perenič, U. (2012) „ Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov“, Slavistična revija, 60(3), str. 365–382. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50413154 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE