The Network of Memorials of Slovene Literary Culture as Semiotic Appropriation of (National) Space

Avtorji

  • Marijan Dović

Ključne besede:

slovenska književnost, literarna zgodovina, literarna kultura, literarna geografija, literana kartografija, kulturni nacionalizem, literarni spomeniki, mnemotopi, prostor, Slovene literature, history of literature, literary culture, cultural nationalism, literary memorials, mnemotops, space

Povzetek

Razprava obravnava omrežje spomenikov oz. spominskih obeležij slovenske literarne kulture, ki se je začelo oblikovati sredi 19. stoletja in je do danes močno zaznamovalo kulturno pokrajino slovenskih ozemelj. V prvem delu so nakazani zgodovinski vidiki nastajanja takšnih mrež, ki jih je mogoče razumeti kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora, povezano s kanonizacijo peščice vélikih "kulturnih svetnikov" in množice manjših slovstvenih veljakov. V nadaljevanju so komentirani delni rezultati projekta GIS kartiranja slovenskih literarnih spomenikov, njegove metodološke zagate ter možni prispevki k boljšemu razumevanju prostorov slovenskega slovstva.

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Dović, M. (2012) „ The Network of Memorials of Slovene Literary Culture as Semiotic Appropriation of (National) Space“, Slavistična revija, 60(3), str. 351–364. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50415202-en (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE