Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija

Avtorji

  • Miran Hladnik
  • Jerneja Fridl

Ključne besede:

slovenska književnost, zgodovinska povest, zgodovinski roman, literarna geografija, literarna kartografija, GIS, Slovene literature, historical novel, literary geography, literary cartography

Povzetek

Zgodovinske povesti so povečini umeščene v geografsko določljiv prostor, ki ga je mogoče kartirati na zemljevidih. Ti imajo zaradi slikovne predstavitve stvarnosti veliko sporočilno vrednost. Analize in upodobitve na zemljevidih s pomočjo geografskih informacijskih sistemov zahtevajo predhodno vzpostavitev tabelaričnih podatkov. Podatkovna zbirka slovenskega zgodovinskega romana iz leta 1999 vsebuje tudi podatke o dogajališčih, ki so bili za potrebe vzorčne predstavitve na spletnih zemljevidih dopolnjeni in poenoteni za 48 izbranih romanov od skupaj 310 vpisanih. Članek popisuje izkušnje in dileme z označevanjem dogajališč v romanih in razlaga pripravo podatkov za novo podatkovno zbirko in za njihovo prezentacijo na zemljevidu. Pripenja jih na dosedanje ugotovitve o značaju in vlogi prostora v tem žanru, poroča pa tudi od rugih postavitvah literarnih in literarnovednih podatkov na zemljevide.

Prenosi

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Hladnik, M. in Fridl, J. (2012) „ Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija“, Slavistična revija, 60(3), str. 431–442. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50445666 (Pridobljeno: 29 februar 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE