Anton Martin Slomšek and the Question of the Unity of the Slovene Cultural Space

  • Matija Ogrin
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski knjižni jeik, geolingvistika, literarna geografija, slovenski literarni prostor, 19. st., Slovene literature, Slovene literary language, geolinguistics, literary geography, space of Slovenian culture, 19th century

Povzetek

Članek predstavi Slomškova prizadevanja za jezikovno ter kulturno integracijo slovenskih dežel v desetletjih med 1821 in 1862. Navzočnost slovenskega kulturnega in zemljepisnega prostora v Slomškovem delu je predstavljena s pomočjo njegove korespondence in potopisov, z gledišč Slomškovega dela za enoten slovenski knjižni jezik in Slomškove literature (pesmi).
Objavljeno
2012-03-15
Kako citirati
OgrinM. (2012) „ Anton Martin Slomšek and the Question of the Unity of the Slovene Cultural Space“, Slavistična revija, 60(3), str. 469-482. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50447714-en (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE