Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd

  • Marjeta Pisk
Ključne besede: slovenske ljudske pesmi, folklora, narodna identiteta, nacionalizacija, Goriška brda, Slovene national songs, folklore, national identity mouvements

Povzetek

Prispevek obravnava procese nacionalizacije ljudske kulture, s posebnim poudarkom na ljudski pesemski tradiciji Goriških brd. Procesi nacionalizacije in "kultivacije kulture" so namreč na obmejnih področjih jasneje razvidni in temeljijo predvsem na razločevanju na osnovi jezika in oblik ljudske duhovne kulture.
Objavljeno
2012-03-15
Kako citirati
PiskM. (2012) „ Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd“, Slavistična revija, 60(3), str. 483-498. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50448994 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE