Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi

Avtorji

  • Špela Ledinek Lozej
  • Nataša Rogelja

Ključne besede:

etnologija, slovenska književnost, literarna geografija, šavrinizacija, Šavrinke, Šavrini, Šavrinija, žensko delo, delovne migracije, Istra, ethnography, slovene literature, literary geography, šavrinization, Šavrinka, female labor, labor migration, istria

Povzetek

Prispevek temelji na etnografski terenski raziskavi delovnih migracij v Istri ter na analizi izbranih literarnih prispevkov, ki neposredno ali posredno interpretirajo Šavrinke, Šavrine in Šavrinijo ter so imeli ključno vlogo pri šavrinizaciji severnoistrskega podeželja. Današnje razumevanje Šavrinije namreč izhaja iz polpretekle literarne produkcije, osredotočene na istrske preprodajalke z jajci - Šavrinke, etnografski podatki pa razkrivajo odtenke prekrivanja, prepletanja in razhajanja med stvarnimi preprodajalkami in literarnimi upodobitvami Šavrink ter opozarjajo na pomen materialnih okoliščin pri oblikovanju literarnih in regionalnih simbolov.

Prenosi

Objavljeno

2012-03-15

Kako citirati

Ledinek Lozej, Špela in Rogelja, N. (2012) „ Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi“, Slavistična revija, 60(3), str. 537–548. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50450018 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE