Kartiranje prostorskih odnosov, njihovega dojemanja in dinamik

  • Urška Perenič
Ključne besede: litearna veda, literarna geografija, literarna kartografija, delavnice, Erfurt, 2012
Objavljeno
2012-03-15
Kako citirati
PereničU. (2012) „ Kartiranje prostorskih odnosov, njihovega dojemanja in dinamik“, Slavistična revija, 60(3), str. 580-582. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50453346 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO