Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu

  • Matej Šekli
Ključne besede: praslovanščina, glasoslovje, oblikoslovje, oblikoglasje, samoglasnik, prevoj, praindoevropski prevoj, tipologija, Proto-Slavic language, Proto-Indo-European vowel gradation, vowel, morphonology, morphology, word formation

Povzetek

V prispevku so obravnavani odrazi praindoevropskih in prabaltoslovanskih prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu tako s sinhronega kot z diahronega vidika. Sinhroni pogled prinaša tipologijo prevojnih premen v praslovanščini, in sicer njihovo razvrstitev ter oblikovno funkcijo v oblikovnem sistemu. Diahroni pogled pojasnjuje nastanek praslovanskih prevojnih premen ter spremembe njihovih funkcij v primerjavi s praindoevropskim in prabaltoslovanskim stanjem.
Objavljeno
2012-04-15
Kako citirati
ŠekliM. (2012) „Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu“, Slavistična revija, 60(4), str. 603-620. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51413602 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE