Tina Lengar Verovnik: Jezikovne trajnice

  • Boštjan Udovič
Ključne besede: slovenščina, jezikovna kultura, jezikovni priročniki, priročniki
Objavljeno
2012-04-15
Kako citirati
UdovičB. (2012) „Tina Lengar Verovnik: Jezikovne trajnice“, Slavistična revija, 60(4), str. 743-744. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51418210 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO