Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska literarna zgodovina, literarna zgodovina, slovenski roman, literarnovedna periodika, slovenska literarnovedna periodika, monografije, zborniki, 21. st., 2000-, Slovene literature, literary history, Slovene literary history, Slovene novel, Slovene scholarly journals, monographs, collections, 21st century

Povzetek

V Sloveniji je po letu 2000 zelo naraslo število romanov in literarnozgodovinskih prispevkov o njih. Zaradi preglednosti sem v študiji upoštevala mesto objave, tj. osrednje slovenske in tuje znanstvene revije, monografije in monografske zbornike;Ž pri natančni analizi posameznih prispevkov pa še kriterij znanstvene pronicljivosti, ki ga poleg običajnih znanstvenih meril sestavljajo sintetičnost, sistematičnost, kompleksnost in kreativnost oz. inovativnost. S širšega seznama literarnozgodovinskih razprav o romanu, navedenih v bibliograŽfiji, sem izbrala in analizirala ožji primerjalni kontekst enajstih razprav, med njimi monografska zbornika Slovenski roman in Sodobna slovenska književnost (1980-2010), monografije Alojzije Zupan Sosič Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman, Na pomolu sodobnosti ali o slovenski književnosti in romanu, Silvije Borovnik Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji in Mirana Hladnika Slovenski zgodovinski roman.

Prenosi

Objavljeno

2013-01-15

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2013) „Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000“, Slavistična revija, 61(1), str. 11–24. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51780962 (Pridobljeno: 5 december 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE