O slovenski kratki prozi

Avtorji

  • Alenka Žbogar

Ključne besede:

slovenska književnost, kratka proza, literarna veda, slovenska literarna veda, 21. st., Slovene literature, short story, literary studies, Slovene literary studies, 21st century

Povzetek

Pregled literarnovednega raziskovanja slovenske kratke pripovedne proze v zadnjem desetletju se osredotoča na monografske publikacije in tiste antologije ter prispevke, ki so pomembno prispevali k izoblikovanju sodobne slovenske teoretske in zgodovinske zavesti o kratki prozi. Pozornost je usmerjena na metodološke razlike v obdelavi ter na tuje in slovenske referenčne kroge, iz katerih izhajajo posamezni raziskovalci. Ohranja se tradicionalno zgledovanje po preciznejši nemški literarni teoriji ter se dopolnjuje s sodobnimi evropskimi in ameriškimi referencami.

Prenosi

Objavljeno

2013-01-15

Kako citirati

Žbogar, A. (2013) „O slovenski kratki prozi“, Slavistična revija, 61(1), str. 41–50. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51782242 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE