Sodobna slovenska poezija v literarni vedi

Avtorji

  • Irena Novak Popov

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska poezija, slovenska literarna veda, literarna veda, antologije, zbirke, interpretacija, Slovene literature, Slovene poetry, literary studies, anthologies, collections, interpretation

Povzetek

Pričujoči pregled ne teži v absolutno izčrpnost, ampak predstavlja žanre strokovnega pisanja za različne naslovnike in rabe. Poleg strogo znanstvenih tekstov zajema tudi bolj esejistične, interpretativne in strokovno informativne. Iz monografij, študij in spremnih besed je vidno prizadevanje po razvidu v tem obsežnem, komaj obvladljivem delu literarne ustvarjalnosti. Količina in razvitost pesništva je v obratnem sorazmerju z njenim položajem med literarnimi zvrstmi, ko je iz nekdanjega središča zdrsnilo v neslišno obrobnost in uživanje izbrancev. Ti so profesionalni poznavalci z univerz in inštitutov, kompetentni v literarnovednem diskurzu, ki ga rabijo za specialistični opis izbranih segmentov, ter ljubitelji, med katerimi je največ pesnikov, ki pogosto prevzemajo vloge razlagalcev, urednikov in posredovalcev.

Prenosi

Objavljeno

2013-01-15

Kako citirati

Novak Popov, I. (2013) „Sodobna slovenska poezija v literarni vedi“, Slavistična revija, 61(1), str. 61–76. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51782754 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE