Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska dramatika, slovensko gledališče, literarna zgodovina, teorija uprizarjanja, Slovene literature, Slovene drama, Slovene theatre, literary history, performance theory

Povzetek

Razprava prikazuje procese znotraj slovenske literarne in uprizoritvene vede, ki so v 20. stoletju pripeljali do kriznosti, premen pojma teatralnosti in performativne dimenzije besedila, vpeljave vizualnih in prostorskih form, ki sta jih vzporedno proizvajali dramska in odrska praksa, teorija pa jih je beležila in sestavljala kompendij avtorskih definicij in poimenovanj. V ta kontekst so se vključili tako poglobljeni zgodovinsko-teoretski prikazi razvoja povojne slovenske dramatike (Denis Poniž, Silvija Borovnik, Janko Kos, Lado Kralj, Malina Schmidt Snoj) kot tudi študije, ki se ukvarjajo z odnosom med dramatiko in gledališčem (Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol, Blaž Lukan idr.).

Prenosi

Objavljeno

2013-01-15

Kako citirati

Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič, M. (2013) „Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča“, Slavistična revija, 61(1), str. 95–104. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51785570 (Pridobljeno: 29 februar 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE