Razvoj slovenistične didaktike književnosti

  • Boža Krakar Vogel
Ključne besede: književnost, slovenska književnost, didaktika, izobraževalni in vzgojni cilji, Filozofska fakulteta (Ljubljana, Slovenija), literature, Slovene literature, didactics, aims and objectives of education, Faculty of Arts (Ljubljana, Slovenia)

Povzetek

V zadnji dobri četrtini stoletja se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani didaktika književnosti tudi formalno konstituirala kot visokošolski predmet. Podajamo kratek pregled epistemoloških in vsebinskih vprašanj, s katerimi se ukvarja od začetkov do danes, in problemske sklope, ki so jih obdelali s katedre izvirajoči raziskovalci v svojih publikacijah. Akademska didaktika književnosti ima svojo predakademsko fazo, ki jo sestavljajo teoretične in aplikativne reŽfleksije praktikov v 19. in 20 stoletju. Na te se je mogla opreti tudi sodobna didaktika književnosti kot visokošolska raziskovalna disciplina od 80. let 20. stoletja naprej.
Objavljeno
2013-01-15
Kako citirati
Krakar Vogel, B. (2013) „Razvoj slovenistične didaktike književnosti “, Slavistična revija, 61(1), str. 157-168. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51787874 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE