Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem

  • Igor Saksida in Dragica Haramija
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska mladinska književnost, literarna zgodovina, raziskovanje, metode, Slovene literature, Slovene youth literature, literary history, research, methods

Povzetek

Predstavljamo najpomembnejše teoretične študije o slovenski mladinski književnosti. Ob upoštevanju raznovrstnosti zgodovinske, sistemske, recepcijske in književnodidaktične problematike je smiseln pregled obravnav mladinske književnosti po književnih zvrsteh. Pri poeziji je nastalo veliko esejev in spremnih zapisov (npr. Niko Grafenauer, Igor Saksida, Alenka Glazer), pripovedništvo je med vsemi zvrstmi žanrsko najbolj razvejano in raznovrstno (npr. Marjana Kobe, Igor Saksida, Metka Kordigel-Aberšek, Dragica Haramija, Milena Mileva Blažić); najmanj je razprav o mladinski dramatiki, ki je v knjižni obliki tudi najredkeje zastopana (npr. Igor Saksida, Vida Medved Udovič).
Objavljeno
2013-01-15
Kako citirati
Saksida in Dragica HaramijaI. (2013) „Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem“, Slavistična revija, 61(1), str. 181-194. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51788386 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE