Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (Nekaj bibliografskih izkušenj)

Avtorji

  • Gregor Kocijan in Miran Hladnik

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska literarna veda, bibliografija, bibliometrija, Cobiss, dLib, Slovene literature, Slovene literary criticism, bibliography, bibliometrics

Povzetek

Ko se lotevamo raziskav in pisanja študij, si moramo pripraviti register, seznam, razvid o predmetu obravnave. V literarnovedni stroki proučujemo literarna in literarnovedna dela posameznih osebnosti, literarna obdobja, vrste literarnih del, posamezne literarne sestavine (tematsko-motivne značilnosti, strukturo literarnega dela, ubeseditvene načine, verzne oblike, sporočilnost, kompozicijske lastnosti itd.) in še marsikaj. Za raziskovanje inproučevanje potrebujemo natančen tloris, popis proučevanega predmeta. To nam omogoča bibliograŽfija, brez katere je preglednost našega dela manjša, poleg tega nas bibliografski popis opozori na prenekatero evolucijsko značilnost, na premore med literarnimi deli, spreminjanje koncepta pri nastajanju opusa, pogostost določenega pojava ipd.

Prenosi

Objavljeno

2013-01-15

Kako citirati

Kocijan in Miran Hladnik, G. (2013) „Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (Nekaj bibliografskih izkušenj)“, Slavistična revija, 61(1), str. 297–304. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51803490 (Pridobljeno: 31 januar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE