Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini

  • Matej Šekli
Ključne besede: praslovanščina, stara cerkvena slovanščina, cerkvena slovanščina, besedotvorje, zloženke, analogija, besedotvorna sprememba, Proto-Slavic, Old Church Slavic, Church Slavic, word formation, compounds, analogy, word-formational change

Povzetek

V prispevku so na osnovi kritične analize (staro)cerkvenoslovanskega gradiva prikazani poznopraslovanski besedotvorni vzorci zlaganja znotraj sinhronega in diahronega analitičnega pristopa. Sinhroni pristop podaja delitev zloženk na osnovi njihove morfemske zgradbe (oblikovni vidik) in besedotvornega pomena (pomenski vidik). Diahroni pristop vzorce zlaganja analizira glede na njihov izvor ter nastanek posameznih poznopraslovanskih drugotnih vzorcev zlaganja razlaga v okviru analoških, in sicer besedotvornih oblikovnih sprememb.
Objavljeno
2013-02-15
Kako citirati
Šekli, M. (2013) „Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini“, Slavistična revija, 61(2), str. 343-360. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52381282 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE