Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine)

  • Matej Meterc
Ključne besede: slovenščina, slovaščina, paremiologija, antonimija, antonimično gnezdo, antipregovori, wellerizmi, Slovenian langauge, Slovak langauge, paremiology, antonymy, antonymical nests, anti-proverbs, wellerisms

Povzetek

Zanima nas, kako se jezikovna sredstva za izražanje nasprotnega pomena uveljavljajo v frazeologiji, ko gre za dvojice enako motiviranih stavčnih frazemov. Pozornost posvecčamo vprašanju nasprotnega pomena v paremiologiji ter vprašanju obstoja paremioloških antonimičnih gnezd. Na primerih iz slovenščine in slovaščine si želimo ogledati, kdaj (in ali sploh) lahko govorimo o antonimičnih gnezdih in v čem je specifika enako motiviranih pregovorov z nasprotnim pomenom. V članku se opiramo na demografsko raziskavo poznavanja slovenskih pregovorov v okviru doktorskega študija in na podatke iz jezikovnega korpusa Gigafida.
Objavljeno
2013-02-15
Kako citirati
Meterc, M. (2013) „Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine)“, Slavistična revija, 61(2), str. 361-376. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52381538 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE