Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusih gojijo učenci ruskega jezika

  • Larisa Nikitina
  • Fumitaka Furuoka
Ključne besede: ruščina, ruščina za tujce, stereotipi, Rusija, Malezija
Objavljeno
2013-02-15
Kako citirati
Nikitina, L. in Furuoka, F. (2013) „Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusih gojijo učenci ruskega jezika“, Slavistična revija, 61(2), str. 432-438. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52502882 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO