Postklasična teorija pripovedi

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: literarna teorija, naratologija, teorija pripovedi, razvojna logika pripovedi, theory of literature, narratorlogy, developmental logic of narrative, theory of narrative

Povzetek

Postklasična teorija pripovedi je poimenovanje za naratologijo v zadnjih treh desetletjih - to poimenovanje pa si zasluži samo tista naratologija, ki je odstopila svoje tradicionalno poslanstvo polivalentni teoriji pripovedovanja in tako premestila svoj raziskovalni poudarek s proze na pripoved. Povezovalnost različnih znanstvenih področij je omogočila naratologiji razcvet v 21. stoletju, potem ko so različni pristopi, metode in smeri ob koncu prejšnjega stoletja delili naratologijo na klasično in postklasično. Med najpomembnejšimi predstavniki postklasične teorije pripovedi so: kulturna, kognitivna, retorična in feministična naratologija ter naratologija družbenih spolov.
Objavljeno
2013-03-15
Kako citirati
Zupan SosičA. (2013) „Postklasična teorija pripovedi“, Slavistična revija, 61(3), str. 495-506. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53101154 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE