Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza

  • Andraž Jež
Ključne besede: češka književnost, hrvaška književnost, panslavizem, slovanski narodni preporod, ilirizem, intertekstualnost, Czech literature, Croatian literature, Pan-Slavism, Slavic national revivals, Illyrian movement, intertextuality

Povzetek

Besedilo se osredotoča na medbesedilne povezave med opusoma slovaškega panslavistaJana Kollárja in slovensko-hrvaškega ilirca Stanka Vraza, posebej na večplasten vpliv Kollárjeve pesnitve Slávy dcera na Vrazovo prvo zbirko v ilirščini Djulabije. Orisane so Vrazove globinske povezave s češko kulturo, ki jo je med vsemi slovanskimi najbolj cenil in jo razumel kot osrednjo v slovanskih preporodih. V nadaljevanju besedilo strnjeno poudari tiste elemente opusa Jana Kollárja, ki so navdihnili Vraza, nazadnje pa se posveti obema deloma, od katerih je prvo že samo kompleksen primer medbesedilnosti.
Objavljeno
2013-04-15
Kako citirati
Jež, A. (2013) „Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza “, Slavistična revija, 61(4), str. 605-620. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53906786 (Pridobljeno: 6december2021).
Rubrike
RAZPRAVE