Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza

  • Andraž Jež
Ključne besede: češka književnost, hrvaška književnost, panslavizem, slovanski narodni preporod, ilirizem, intertekstualnost, Czech literature, Croatian literature, Pan-Slavism, Slavic national revivals, Illyrian movement, intertextuality

Povzetek

Besedilo se osredotoča na medbesedilne povezave med opusoma slovaškega panslavistaJana Kollárja in slovensko-hrvaškega ilirca Stanka Vraza, posebej na večplasten vpliv Kollárjeve pesnitve Slávy dcera na Vrazovo prvo zbirko v ilirščini Djulabije. Orisane so Vrazove globinske povezave s češko kulturo, ki jo je med vsemi slovanskimi najbolj cenil in jo razumel kot osrednjo v slovanskih preporodih. V nadaljevanju besedilo strnjeno poudari tiste elemente opusa Jana Kollárja, ki so navdihnili Vraza, nazadnje pa se posveti obema deloma, od katerih je prvo že samo kompleksen primer medbesedilnosti.

Prenosi

Ni podatkov o prenosih
Objavljeno
2013-04-15
Kako citirati
Jež, A. (2013) „Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza “, Slavistična revija, 61(4), str. 605-620. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53906786 (Pridobljeno: 17junij2019).
Rubrike
RAZPRAVE