K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem)

Avtorji

  • Miloš Zelenka

Ključne besede:

češki narodni prerod, češka književnost, literarna zgodovina, romantika, realizem, Srednja Evropa, Czech national revival, Czech literature, literary history, Romanticism, Realism, Central Europe

Povzetek

Študija se ukvarja z opredelitvijo in periodizacijo narodnega preroda kot zapletenega procesa oblikovanja moderne narodne (državljanske) družbe. Obenem poskuša dognati vzajemne povezave med zgodovinsko (faza znanstvenega zanimanja, narodne agitacije in množičnosti) in literarnovedno delitvijo češkega narodnega preroda v povezavi z literarnimi smermi (klasicistično, predromantično, romantično in realistično obdobje). Študija vpeljuje zahtevo po interdisciplinarni in primerjalni literarni zgodovini, ki bi bila v skladu z "ingresivno" koncepcijo literarne: z "vozliščnimi" točkami - "prostorskimi metaforami" (v našem primeru leto 1848) prikazati srednjeevropski narodni prerod kot enovito celoto s številnimi prekinitvami, odcepitvami, prelomi in izostanki.

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Zelenka, M. (2014) „ K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem)“, Slavistična revija, 62(1), str. 109–120. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54669922 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE