Narodni prerod in literarne smeri (Nekaj opažanj)

Avtorji

  • Ivo Pospíšil

Ključne besede:

narodni prerod, literarni tokovi, literarni razvoj, slovanske književnosti, national revival, literary currents, literary development, Slavic literatures

Povzetek

Članek obravnava problem narodnega preroda in literarnih smeri. Na podlagi gradiva iz slovanskih literatur skuša prikazati anomalije pri njihovem razvoju, sinkretični značaj poetik literarnih smeri ter njihovo medsebojno prepustnost. Avtor skuša pokazati, da narodni prerodi niso le stvar 19. stoletja, temveč predstavljajo fazni fenomen, ki se lahko nadaljuje ali vnovič pojavi. To lahko vpliva na poetološke oblike literature na splošno in še posebej na literarne smeri, kar se lahko v slovanskem okolju kažejo kot pospeševanje ali upočasnjevanje, ki oblikuje specifične razvojne paradigme.

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Pospíšil, I. (2014) „ Narodni prerod in literarne smeri (Nekaj opažanj)“, Slavistična revija, 62(1), str. 121–130. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54670178 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE