Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi

  • Ada Vidovič Muha
Ključne besede: slovenščina, skladnja, besedilna skladnja, visokošolski učbeniki, ocene
Objavljeno
2014-01-15
Kako citirati
Vidovič Muha, A. (2014) „ Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi“, Slavistična revija, 62(1), str. 131-137. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54671458 (Pridobljeno: 16oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO