Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi

Avtorji

  • Ada Vidovič Muha

Ključne besede:

slovenščina, skladnja, besedilna skladnja, visokošolski učbeniki, ocene

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Vidovič Muha, A. (2014) „ Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi“, Slavistična revija, 62(1), str. 131–137. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54671458 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO