Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa

  • Vojko Gorjanc
Ključne besede: diskurz, akademski diskurz, sociolingvistika, ocene
Objavljeno
2014-01-15
Kako citirati
Gorjanc, V. (2014) „ Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa“, Slavistična revija, 62(1), str. 142-145. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54672226 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO