Kremberški govor

Avtorji

  • Koletnik Mihaela

Ključne besede:

slovenščina, narečja, panonska narečna skupina

Povzetek

Zahodno goričansko narečje, kamor spada kremberški govor, uvrščamo v panonsko narečno skupino. Značilna zanj sta izguba tonemskih nasprotij in poznejše daljšanje starih skrajšanih in kratkih novoakutiranih samoglasnikov, zato se danes razlikujejo odrazi za te akutirane in cirkumflektirane oz. novoakutirane dolge samoglasnike. V pregibanju prevladuje nepremični naglasni tip na osnovi. Tvorba zloženih povedi se bistveno ne razlikuje od knjižne tvorbe, v besedju pa se poleg domačega kmečkega besedja pojavljajo tudi številni germanizmi

Objavljeno

1996-02-15

Kako citirati

Mihaela, K. (1996) „Kremberški govor“, Slavistična revija, 44(2), str. 165–178. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-5473032 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

Uvodniki ali brez