Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju

  • Daniel Bína
Ključne besede: češka književnost, kulturna zgodovina, narodni preporod, mediji, učbeniki, internet

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko češkega narodnega preroda v sodobnih čeških osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih zgodovine in književnosti v primerjavi s stanjem do konca osemdesetih let 20. stoletja in internetna gradiva, ki zadevajo narodni prerod. Opisati želi osnovne tendence in premike v dojemanju tega kulturnozgodovinskega obdobja v današnjih vzgojno-izobraževalnih publikacijah in novih medijih, ki jih zaznamuje previden oz. kritičen odnos.
Objavljeno
2014-02-15
Kako citirati
Bína, D. (2014) „Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju“, Slavistična revija, 62(2), str. 177-184. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55234914 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE