Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine

  • Tanja Jelenko
Ključne besede: slovenščina, didaktika književnosti, ocene
Objavljeno
2014-02-15
Kako citirati
Jelenko, T. (2014) „Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine“, Slavistična revija, 62(2), str. 253-255. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55243618 (Pridobljeno: 22oktober2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO