Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika (Antropocentrični vidik)

  • Ada Vidovič Muha
Ključne besede: leksikografija, morfologija, pridevnik, merni pridevnik, svojilnost, lokalizator, antropocentričnost prostora, prostor, lexicography, morphology, adjective, mesure adjective, possessiveness, localizer, anthropocentricity of space, space

Povzetek

Antropocentrični vidik vnaša v segment leksike, ki zajema del pridevnikov in prislovov z morfematiko, možnost dveh tipov prostorske interpretacije % objektivizirane in subjektivizirane antropocentričnosti prostora: v izhodišču prve je tridimenzionalni koordinatni sistem, v izhodišču druge pa je temeljna orientacijska točka prostora oseba. Prvi tip zajema del prislovov z ustrezno morfematiko in zlasti razsežnostne pridevnike, drugi pa prek pretvorbe glagola imeti svojilnost z zakrito prostorskostjo, lahko pa tudi samo prostorskost.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Vidovič Muha, A. (2014) „Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika (Antropocentrični vidik)“, Slavistična revija, 62(3), str. 295-308. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56424546 (Pridobljeno: 27oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE