Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo

  • Andreja Žele
Ključne besede: slovenščina, členek, prostor, besedilni modifikatorji, funkcijsko-pomenske lastnosti, naklonska vloga, povezovalna vloga, Slovenian language, particle, space, textual modifiers, functional-semantic features, modal role, connecting role

Povzetek

V prispevku so predstavljene funkcijsko-pomenske lastnosti slovenskih členkov kot posledica sporočanjskih razmerij v besedilu; tu je obravnava omejena na členkovno izražena prostorska razmerja.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Žele, A. (2014) „Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo“, Slavistična revija, 62(3), str. 321-330. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56452706 (Pridobljeno: 24oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE