Izražanje prostora v slovenski frazeologiji

  • Erika Kržišnik
Ključne besede: slovenščina, frazeologija, somatska frazeologija, prostorčas, strukturno-semantični model, konceptualna metafora, Slovenian langauge, phraseology, somatic phraseology, space-time, conceptual metaphor

Povzetek

Frazeološke besedne zveze, ki poimenujejo prostor in izražajo prostorske razsežnosti, so rezultat pomenskih premikov in obenem tudi njihov vir, zato je raziskovanje nujno obrnjeno v obe smeri. V prvem delu so analizirani frazemi, ki predstavljajo jedro frazeološko izraženega prostora kot prostora - prostorski pomen kot rezultat frazeologizacije. V drugem je prikazan del frazeologije, pri kateri so prostor in prostorske dimenzije vir, torej neprostorski prostor kot rezultat sekundarne metaforizacije ali (primarne) frazeologizacije.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Kržišnik, E. (2014) „Izražanje prostora v slovenski frazeologiji“, Slavistična revija, 62(3), str. 375-384. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56454242 (Pridobljeno: 22oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE