Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov

  • Matej Šekli
Ključne besede: slovanski jeziki, geolingvistika, geneolingvistika, geolekt, lingvogeneza, Slavic languages, genealogical linguistic, geolinguistics, geolect, linguogenesis

Povzetek

V prispevku je obravnavana tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov v genetolingvističnem pomenu. Pri določanju modela lingvogeneze posameznega geolekta so upoštevani vrsta njegovega izhodišča (enotno : neenotno) in spreminjanja (konvergentno : divergentno) ter način njegovega oblikovanja, ki ga določata položaj geolekta znotraj areala (središče : obrobje) in njegove značilnosti (inovacija : arhaizem), kar vse skupaj določa definicijske lastnosti geolekta (tj. genetska merila).
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Šekli, M. (2014) „Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov“, Slavistična revija, 62(3), str. 451-461. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56454754 (Pridobljeno: 25oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE