Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika

  • Irena Orel
  • Vera Smole
Ključne besede: slovenščina, knjižni jezik, govorjeni jezik, oblikoslovje, zaimek, prislovni zaimek, prostorski prislovni zaimek, Slovenski lingvistični atlas, jezikovne karte, Slovenian language, standard Slovene language, spoken Slovene language, morphology, pronoun, pronominal adverbs, spatial pronominal adverbs, Slovene linguistic atlas, linguistic maps

Povzetek

V prispevku bo s strukturnega in pomenskega vidika raziskano vprašanje, kako se v govorjenem jeziku glede na tradicionalni tridelni knjižni poenostavlja sestav vprašalnih prislovnozaimensko izraženih prostorskih razmerij in se preko oblikovnega izgublja tudi pomensko razlikovanje med statično umeščenostjo (kje) ter perlativnostjo/potjo in razmeščenostjo (kod), tudi z ablativno in adlativno sestavino (od/do kod), ohranja pa se za dinamično usmerjenost k cilju (kam). Narečne oblike za kje, kod, od kod in kam po gradivu za Slovenski lingvistični atlas bodo prikazane na zbirni jezikovni karti (z legendo in komentarjem), govorjene pa preverjene v anketi in korpusih.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Orel, I. in Smole, V. (2014) „Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika“, Slavistična revija, 62(3), str. 463-481. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56455010 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE