Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu

  • Monika Kalin Golob
  • Nataša Logar
Ključne besede: slovenščina, stilistika, stilistika poročevalstva, skupni sporočanjski krog, časo-prostorski vhod, pridevnik, prislov, Slovenian language, stylistics, stylistic of reporting, common communication cycle, temporal-spatial entry, adjective, adverb

Povzetek

V prispevku obravnavamo prostor in čas kot eno od sporočanjskih spremenljivk, ki jo morata tako tvorec poročevalskega besedila kot naslovnik razumeti enako. Za ta namen je poročevalstvo razvilo poseben besedilni začetek, časo-prostorskih vhod, ter specializiralo rabo nekaterih prostorskorelacijskih pridevnikov in prislovov. Na podlagi analize preteklih in sodobnih časopisnih besedil prikazujemo, kako in iz katerih razlogov.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Kalin Golob, M. in Logar, N. (2014) „Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu“, Slavistična revija, 62(3), str. 363-373. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56499554 (Pridobljeno: 25oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE