Kettejev verz: Tradicija, inovacija in rojevanje svobodnega slovenskega verza

Avtorji

  • Aleksander Bjelčevič

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska poezija, slovenski pesniki, kitica, rima, metrika, tonizem, silabotonizem, verz, Slovene literature, Slovene poetry, Slovene poets, strophe, rhyme, metrics, verse, tonic verse, syllabotonic verse

Povzetek

Ketteju je ritem osnovna prvina poezije, zato le redko uporablja prosti verz, kar je v nasprotju z ugotovitvami starejše literarne zgodovine. Obenem je njegov metrum izjemno raznolik. Iz tradicionalne poezije in ljudske pesmi je prevzemal vse, kar je bilo neregularno: neregularno silabotoničnost in toničnost, mešanje silabotoničnega in toničnega verza, nečisto rimo. Prav tako je eksperimentiral s silabotoniko: neurejeno je mešal trozložne metrume, urejeno mešal jambe in troheje v lirski poeziji (a ne v epiki kot pesniki 19. stoletja).

Prenosi

Objavljeno

2015-01-15

Kako citirati

Bjelčevič, A. (2015) „Kettejev verz: Tradicija, inovacija in rojevanje svobodnega slovenskega verza“, Slavistična revija, 63(1), str. 61–87. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57654882 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE