Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS

Avtorji

  • Matej Meterc

Ključne besede:

slovenščina, korpusna lingvistika, korpus govorjene slovenščine, GOS, frazeologija, paremiološki minimum, paremiološka enota, pregovor, Slovenian language, corpus linguistics, korpus of spoken Slovene, paremiological minimum, paremiological unit, proverb

Povzetek

Prispevek predstavlja prvi poskus raziskave slovenske paremiolo gije v korpusu govorjene slovenščine GOS, ki obsega 120 ur posnetega govora. S korpusn o raziskavo, v katero smo vključili 300 najbolj poznanih paremioloških enot iz slovensk ega paremiološkega minimu - ma, smo našli 37 enot. Opisujemo razpon variant, prenovitev i n transformacij pregovorov ter prikazujemo primere njihove neprototipne rabe. Po analizi uvajalnih sredstev pregovorov pokažemo, kako ta sredstva lahko uporabimo za odkrivanje no vega frazeološkega gradiva v korpusih. Analiziramo tudi zastopanost enot v različnih tip ih diskurzov in razmišljamo o mestu paremiologije med preostalimi stavčnimi frazemi.

Prenosi

Objavljeno

2015-01-15

Kako citirati

Meterc, M. (2015) „Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS“, Slavistična revija, 63(1), str. 1–15. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57700194 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE