(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki(Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)

Avtorji

  • Tomaž Toporišič

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenska dramatika, slovenski dramatiki, postdramsko, medijskost, tekst rizom, metagledališkost, govorne ploskve, Slovene literature, Slovene drama, Slovene drama writers, postdramatic, inter-media, text rhizome, metatheatricality, discursive layers

Povzetek

Prispevek preuči nekaj primerov postdramskih medmedijski h tkanj ter pokaže, kako se je v sodobni dramatiki in gledališču tekst rizom, ki je zamenj al tradicionalno razumljeno fizičnost knjige, znašel na slovenskih odrskih deskah v času preloma iz 20. v 21. stoletje. Jovanović, Ravnjak, Potočnjakova, Skubic in Semeničeva so s svojimi igrami pokazali, da se je tudi slovenska pisava za gledališče usmerila v vode, ki jih je razburkalo postdramsko. Pričajo o dejstvu, da je za besedila v gledališču po postdramskem obratu značilno, da so nenehno v gibanju, procesu semioze. (Ne več) dramski tekst v gledališču tako danes predstavlja enega izmed elementov tkanja različnih medbesedil v rizomski strukturi znotraj semiosfere literature, gledališča in kulture.

Prenosi

Objavljeno

2015-01-15

Kako citirati

Toporišič, T. (2015) „(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki(Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)“, Slavistična revija, 63(1), str. 89–102. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57702242 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE