Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća

  • Saša Potočnjak
Ključne besede: hrvaška književnost, hrvaška poezija, akademsko pesništvo, 17. st., Croatian literature, Croatian poetry, academic poetry, 17th century

Povzetek

Pjesničko djelo Frana Krste Frankopana do sada nije proučavano u kontekstu starijih zapadnoeuropskih tradicija, niti je njegova poetika stavljena u širi kontekst hrvatske, a još manje europske književne kulture 17. stoljeća. U radu se uspoređu je pjesništvo F. K. Frankopana s lirskim opusom talijansko-austrijskoga pjesnika Leopold a Wilhelma Crescentea (1614-1662) sadržanom u pjesničkoj zbirci Diporti (1656). Osim u kontekstu talijanskih akademija u Beču u 17. stoljeću, pjesništvo F. K. Frankopana promatra se i u kontekstu furlanske dijalektalne poezije u 17. stoljeću, posebno pjesnika Ermesa di Colloreda i Eusebija Stelle.
Objavljeno
2015-01-15
Kako citirati
PotočnjakS. (2015) „Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća “, Slavistična revija, 63(1), str. 119-134. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57702754 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE