Nevropsihološka interpretacija Sferičnega zrcala

  • Igor Žunkovič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski pesniki, konstruktivizem, branje, percepcija, nevropsihološke funkcije, Slovene literature, Slovene poets, constructivism, reading, perception, neuropsychological functions

Povzetek

Članek sintetizira spoznanja o konstruktivističnih elementih Kosovelove poezije, ki jih v svoji knjigi Srečko Kosovel: Monografija opiše Janez Vrečko, ter nevroznanstvena spoznanja o delovanju človeške percepcije (Semir Zeki) in percepcije med branjem (Jaana Simola). Ugotovimo, da Kosovelova pesem Sferično zrcalo vsebuje sedem ključnih konstruktivističnih principov in devet konstruktivističnih elementov, ki imajo na ravni nevrobiologije percepcije natančno določene nevropsihološke učinke. Ključno spoznanje pričujoče razprave je, da nevropsihološke funkcije Sferičnega zrcala podpirajo in konstruirajo vsebinsko-sporočilno zasnovo pesmi.
Objavljeno
2015-02-15
Kako citirati
ŽunkovičI. (2015) „Nevropsihološka interpretacija Sferičnega zrcala“, Slavistična revija, 63(2), str. 155-168. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57974370 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE