Prostorski in ekološkoestetski koncept vrtov : na primerih iz Tavčarjevih novel in črtic

  • Jožica Čeh Steger
Ključne besede: slovenska književnost, kratka proza, črtica, noveleta, poetični realizem, iluzijski prostori, atmosfera, heterotopija, vrtovi, Slovene literature, short story, novelette, poetic realism, illusory spaces, athmosphere, heterotopia, gardens

Povzetek

Prispevek najprej predstavi Foucaultovo dvojno pojmovanje heterotopije in Böhmejevo razumevanje atmosfere v okviru ekološke estetike narave, nato se osredini na heterotopije vrtov v Tavčarjevih črticah in noveletah ter jih opazuje tudi z ekokritiškega vidika. V čustveno, mestoma impresionistično ubesedenih vrtovih, ki referirajo tudi na stvarne lokacije, je prepoznavna matrica locusa amoenus. Zapisujejo se kot drugi prostori, največkrat v vlogi romantične heterotopije, kar pomeni, da od referenčnih družbenih prostorov 19. stoletja niso povsem izolirani, ampak vzpostavljajo z njimi relacijska razmerja, jih zrcalijo in spodkopavajo.
Objavljeno
2015-02-15
Kako citirati
Čeh StegerJ. (2015) „Prostorski in ekološkoestetski koncept vrtov : na primerih iz Tavčarjevih novel in črtic“, Slavistična revija, 63(2), str. 169-182. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57975650 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE